Veiligheidsregels Thialf

IJSREGELS

 • Het dragen van schaatsen en handschoenen op de ijsvloeren is, i.v.m. veiligheid, verplicht.
 • Het wordt ten zeerste aangeraden om een helm te dragen op het ijs. 
 • Binnenbaan is voor de snelle rijders, buitenbaan is voor de overige schaatsers.
 • Op de 400 meter baan en de 333 meter baan mag men uitsluitend linksom schaatsen.
 • Het is niet toegestaan de ijsvloer opzettelijk te vernielen of te beschadigen.
 • Zitten op de kussens (luchtboarding) is niet toegestaan.
 • Kunstrijden, schoonrijden en het vormen van kettingen is op de 400 meter baan en 333 meterbaan niet toegestaan. 
 • Bezoekers worden geacht gebruik te maken van de tunnel om van de 400 meter naar de binnenbanen te gaan (en andersom). De 400 meter baan oversteken is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan met huurschaatsen de tribunes te betreden of op de stenen te lopen.

KLEDING & MATERIAAL

KLEDING

 • Trek gemakkelijk zittende kleding aan waar je goed in kan bewegen.
 • Handschoenen dragen is verplicht en natuurlijk een must voor eigen veiligheid.
 • Zet een muts op of draag een haarband tegen koude oren en wapperende haren maar bovenal voor je eigen veiligheid.
 • Een warme sjaal/col is altijd fijn!

MATERIAAL

 • Bij Thialf zijn schaatsen te huur in verschillende maten en soorten. Kijk bij schaatsverhuur voor de mogelijkheden.
 • Controleer of je schaatsen scherp zijn! Heb je voor de laatste keer op natuurlijs geschaatst dan is slijpen noodzaak. Hiervoor zijn ook mogelijkheden bij Haico Bouma  in Thialf.

ALGEMENE HUISREGELS

 • Het betreden van Thialf en het omliggende terrein is geheel op eigen risico.
 • Thialf is niet verantwoordelijk/aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen e.d.          
 • Bezoekers dienen zich bij calamiteiten te houden aan de opdrachten van de medewerkers van Thialf.
 • Het geven van schaatslessen /instructies/ activiteiten en commerciële en publicitaire activiteiten is/zijn zonder toestemming van de directie van Thialf niet toegestaan.
 • Bij het bezoeken van evenementen dient men in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Tijdens evenementen mogen bezoekers geen eigen consumpties meenemen en/of nuttigen.
 • Roken is in het gebouw niet toegestaan.
 • Het is voor bezoekers onder de 18 jaar verboden om alcohol te nuttigen.
 • Bezoekers mogen geen soft-/hard drugs bij zich dragen of gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om wapens, vuurwerk of andere gevaarlijke voorwerpen mee naar binnen te nemen. Deze artikelen worden in beslag genomen.
 • Huisdieren zijn in het gebouw niet toegestaan.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en andere vormen van discriminatie zijn verboden
 • Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Thialf is niet verantwoordelijk voor diefstal  en of verlies van, en/of schade aan eigendommen.
 • In en rondom Thialf is 24/7 camerabewaking aanwezig waarbij videoregistratie plaatsvindt. 
 • Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden, bij het betreden van Thialf stemt u erin toe dat de producent deze opnames mag gebruiken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de medewerking van deze opnames, noch aan de publicatie hiervan;

Bij overtreding van onze huis en/of ijsregels kunnen onze medewerkers je mededelen dat je direct Thialf dient te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten en/of inname van de verstrekte toegangspas, zonder dat Thialf gehouden is tot restitutie van entree- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker.