Reglement van orde en veiligheid

1.   Het betreden van Thialf en het omliggende terrein is geheel op eigen risico.
2.   Thialf is niet verantwoordelijk/aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen e.d.
3.   Op de 400 meter baan en de 333 meter baan mag men uitsluitend linksom schaatsen.
4.   Het is niet toegestaan de ijsvloer opzettelijke te vernielen of te beschadigen.
5.   Zitten op de kussens (luchtboarding) is niet toegestaan.
6.   Het betreden van de ijsvloeren zonder schaatsen is niet toegestaan.
7.   Kunstrijden, schoonrijden het vormen van kettingen e.d. is op de 400 meter baan en 333 meter
      baan niet toegestaan
8.   Het dragen van handschoenen op de ijsbaan is, i.v.m. veiligheid, verplicht.
9.   Roken is in het gebouw niet toegestaan
10. Huisdieren niet toegestaan.
11. Bij het begaan van ernstige overtredingen van het negeren van de regels behoudt de directie 
     van Thialf zich het recht voor de toegang tot het gebouw te ontzeggen zonder dat entreegelden 
     moeten worden terug betaald.

Thialf_site_BG_3